Vi levererar tjänster med kvalitet

LEGOSVETSNING

Vi utför industriella svetsarbeten på plats eller i egen verkstad och tar på oss uppdrag som underleverantör eller legotillverkare. Inget uppdrag är för litet eller stort och vi arbetar med stor flexibilitet och lyhördhet. 

Industrisvetsning av maskinkomponent
Svetsning. Pixabay

INDUSTRISMIDE

Vi gör kompletta smideskonstruktioner till industrier, verkstäder och lokaler. Allt från stora stommar till små komponenter. Vi arbetar med stor noggrannhet och möter alla krav på konstruktioners hållfasthet.

MONTAGE

Vi monterar och installerar kompletta enheter och detaljer i fastigheter, flerfamiljshus och industrilokaler. Allt installationsarbete sker med precision, noggrannhet och flexibilitet.

Smidesräcke

BOSTÄDER

Vi utför smidesarbeten i privata och offentliga miljöer. Vi utformar, tillverkar och monterar staket, räcken, grindar och andra detaljer. Vi står för idé, design, konstruktion och det praktiska utförandet gör vi med hög kvalitet och finish.

REPARATIONER

Vi servar och reparerar olika typer av konstruktioner. Vi arbetar med allt från skogsvagnar, jordbruksredskap och maskiner till grindar, trappräcken och staket. Allt sker med exakthet och ger varje produkt, maskin eller detalj ett förlängt liv. Det är hållbarhet!

SIMAB svetsning